PRAKTISK INFO

Åpningstid: 7.15 til 16.30

Vi har stengt de tre siste ukene i juli, mellom jul og nyttår, den stille uke i påsken samt fem planleggingsdager. Den første planleggingsdagen er mandag etter sommerferien da personalet klargjør barnehagen for et nytt barnehageår.

Adressen vår er Øvre Sædalsvei 247, 5099 Bergen. Veien hit:

Veien hit

Vi er en foreldreeid barnehage og organisert på følgende måte:

Skjermbilde, Eplekrts.2 org.systemer

Under finner du brukerundersøkelsen for 2019

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/brukerundersokelser-for-barnehager-og-skolersfo/10831

Under kan du finne brukerundersøkelsen for 2018:

Brukerundersøkelsen, Eplekarten 2018

Her finner du øvrige barnehager i Bergen:

Bergen kommunens nettside Bergen kommune – barnehage

Er du interessert i hvordan foreldrene opplever oss i 2017?

Her er lenke til Bergen Kommunes brukerundersøkelse:

Brukerundersøkelsen 2017 Eplekarten Steinerbarnehage Barnehagerapport

Eplekarten Steinerbarnehage..

Bygget nytt hus i 2014, men vi vil fortsette å være en levende barnehage i nærkontakt med gårdslivet og naturen her oppe ved Helgeseter øverst i Sædalen like nedenfor Nattlandsfjellet i Bergen.

I barnehageåret 2013 – 2014..

..holdt vi til i midlertidige lokaler helt inne på gårdstunet. Vårt gamle bygg var borte, men nede på tomten vokste det nye huset frem med fire flotte avdelinger. Lekeplassen der nede var okkupert av gravemaskiner og dyktige arbeidsfolk, men de for varlig frem. Hverken bærbusker, åker eller vårt flotte lekeskip ble ødelagt. Med spente blikk fulgte vi dem der oppe fra og gledet oss til å flytte inn!

Eplekarten Steinerbarnehages historie, en tekst fra våren 2014:

Mot slutten av åttitallet, etter en periode med barnepass i et av rommene på selve Helgeseter, oppsto det et sterkt ønske om å starte en egen barnehage. Behove meldte seg fordi antallet medarbeiderbarn i førskolealder hadde økt kraftig. Ni medarbeidere hadde til sammen 13 barn i denne alderen i 1987. Ønsket den gang var å kunne starte en barnehage for både funksjonsfriske og funksjonshemmete barn sammen. Helgeseter hadde på den tiden ingen barn i førskolealder som beboere, men det var interesse for tilbudet ellers i kommunen.

Høsten 1988 ble det startet en barnehage og førskole med åtte medarbeiderbarn og to barn med utviklingshemming. Det var fire medarbeidere ansatt til denne gruppen som holdt til i Lekehuset, et lite bygg oppe ved andedammen på Helgeseter. Dette bygget er nå revet. Behovet for mer plass meldte seg imidlertid fort. Det måtte finnes en bedre løsning både for lokaler og økonomi. En gruppe interesserte foreldre fikk i oppgave av Helgeseter å fortsette arbeidet med å danne en barnehage som kunne bli offentlig godkjent og få offentlig støtte.
Halvparten av det røde huset i «Eplehagen» var et slikt ønsket lokale, og Helgeseter var villige til å avse dette til barnehagebruk. Dette huset ble dermed oppjustert i forhold til kravene for offentlig godkjenning, et arbeid som foreldre og Helgeseter gikk sammen om. Et styre ble dannet og vedtekter vedtatt. Helgseter ønsket ikke å ta på seg driften av barnehagen. Den ble derfor organisert som en foreningsbarnehage med foreldre ansatt på Helgeseter som ansvarlige medlemmer. Høsten 1989 var alt på plass, og Eplekarten Barnehage fikk offentlig godkjenning for to små avdelinger som ble kalt «Soria» og «Moria».

Med vår nære tilknytning til Helgeseter både som samarbeidende nabo, inspirator og huseier, var det naturlige at barnehagen helt fra starten ble drevet som en steinerbarnehage. Det skulle likevel gå 20 år før medlemskap i Steinerbarnehageforbundet realisert og navnet endret. Samtidig som barnehagen stolt tok navnet «Eplekarten Steinerbarnehage», endret også de to avdelingene navn:
Småbarnsgruppen kaller seg nå «Epleblomsten» mens 3-6-åringene går i «Kjernehuset».
Samme år, i 2009, ble det dessuten gjort en endring på eiersiden som innebar at alle foreldre, uavhengig av ansettelsesforhold til Helgeseter, ble ansvarlige medeiere i foreningen. Med lovendringen som trådte i kraft nyttår 2013 ble foreningen så omgjort til samvirkeforetak med samme eierforhold, slik at barnehagens formelle navn nå er Eplekarten Steinerbarnehage SA.

Barnehagen har i alle disse årene frem til april 2013 holdt til i samme hus, som knapt nok rommet 20 barn. Huset var blitt ganske slitt, og kravene dessuten endret gjennom disse årene. Barnehagen er derfor nå i gang med nybygg og en større utvidelse via midlertidige lokaler oppe på Helgeseter Gård. Her oppe er vi 26 barn. Når vi kommer ned igjen i nytt hus som nå vokser frem på den gamle tomten, blir vi hele 4 avdlinger. Vi gleder oss!