Innblikk

Den nye rammeplanen fra 1.august 2017 beskriver introduksjon av digitalt verktøy for barn i barnehagen. Som steinerbarnehage ønsker vi ikke det. Med henvisning til muligheten for «lokal tilpasning», begrunner dette på følgende måte:

Årsløpet er den sentrale aksen det praktiske og pedagogiske livet i en steinerbarnehage dreier rundt:

Om barnas sanser og åpenhet gjennom inntrykk og utrykk finner du her:

Om barns orientering gjennom rytme, tid og rom finner du her:

Om hvordan barn lærer gjennom etterligning og forbilder finner du her:

Om leken, tiden og stedet:

Om barnehagen, erfaringsområder og fagområdene i den offentlige rammeplan finner du her:

Om barn og deres medvirkning finner du her:

Mobbing og nulltoleranse

Utsatte og sårbare barn