Åpningstider og ferier

Eplekartens åpningstid er 7.15 til 16.30

Barnehagen er stengt fire uker i juli samt i romjul og påskeuke.

I løpet av barnehageåret har vi 5 plandager, den første av disse relativt kort tid etter oppstart av nytt barnehageår. Videre pleier vi å ha en plandag mandag etter første søndag i advent, to sammenhengende i ca april-mai (da kollegiet deltar på barnehagestevne) og en fredag etter Kristi Himmelfartsdag.

Dere vil finne vår kalender og «Eplerute» under fanen «Årsplan og Intro»

Plass søkes via Bergen Kommune:

https://www.bergen.kommune.no/barnehageplass

Du kan ha rett til lavere pris i barnehage og SFO.
Familier som har lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO).
Mer informasjon om dette finner du på Bergen kommunes nettsider her