Planleggingsdager

Det er 2 planleggingsdager igjen i dette barnehageåret:
Fredag 10.mai
Fredag 14.juni